NOWY PROJEKT SZKOLENIOWY - Centrum Dobrych Zmian

Dofinansowanie do szkoleń w ramach nowej unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014 - 2020 będzie realnie uruchomione najwcześniej dopiero w 2015 roku i będzie funkcjonowało na zupełnie innych zasadach niż poprzednio (tzn. dofinansowane będą osoby i firmy, które chcą się szkolić a nie projekty firm szkoleniowych).

Aby zrealizować potrzeby naszych klientów

uruchomiliśmy w dniu 5 marca 2013 roku

i z przyjemnością prezentujemy

nasz najnowszy projekt:

Centrum Dobrych Zmian

Projekt obejmuje ciekawe, oparte na najnowszych badaniach i odkryciach naukowych warsztaty weekendowe z zakresu:
* odporności psychicznej
* zmiany nawyków
* realizacji celów
* automotywacji
* i zdrowego stylu życia

SPRAWDŹ www.CentrumDobrychZmian.pl

Dzięki unijnemu wsparciu w ciągu kilku minionych lat polski rynek szkoleniowy rozwinął się w bardzo szybkim tempie, co dało firmom i ich pracownikom duże możliwości rozwoju wszelkich niezbędnych kompetencji - zarówno biznesowych, menedżerskich, jak i miękkich, psychologicznych. 

My również, prowadząc szkolenia w ramach projektów unijnych w ramach EFS od 2006 roku, znacznie rozszerzyliśmy zakres tematyczny szkoleń oraz dzięki dofinansowanym cenom mogliśmy dotrzeć z ofertą do bardzo szerokiego grona klientów i dlatego chcemy kontynuować nasze starania w okresie, kiedy jest przerwa w cyklu dofinansowania.

Projekty EFS zrealizowane przez HOMO CREATORE© 2011 Homo Creatore. All Rights Reserved
Projekt & cms: www.zstudio.pl